Om Sjøholmen Café

Sjøholmen Café, som i dag ligger idyllisk til ved Blommenholms bredder, har en lang og interessant historie.

Allerede på 1600-tallet stod det en mølle på stedet, og senere var Sjøholmen en del av den store Blommenholm-gården.

Gjennom 1800- og 1900-tallet eide en rekke prominente personer eiendommen. Blant dem var jurist og ordfører Carl Herman Halvorsen, som kjøpte Sjøholmen i 1898. Noen år senere overtok automobildesigneren og forretningsmannen Hans Clarin Mustad.

Mustadfamilien satte sitt preg på Sjøholmen med sitt engasjement for kunst, kultur og teknologi. Villaen ble pusset opp av arkitekt Arneberg, og innenfor kunne man beundre verker av Tidemand og Gude. Mustad bygde også en av de første bilene i Norge på stedet.

Sjøholmen var et samlingssted for Kirstianias overklasse. Her ble det arrangert konserter med verdensstjerner. Familien drev også fruktdyrking og oppfostret ni barn, som hadde en lykkelig barndom med både jernbane og vannski i hagen.

Etter at Christen Mustad overtok etter faren i 1948, forble Sjøholmen i familiens eie frem til 1970-tallet. Da ble eiendommen solgt til Bærum kommune, som sammen med Sult, driver kafevirksomhet med utleie av lokaler på stedet. Slik videreføres Sjøholmens lange historie som samlingssted for kultur og fellesskap.